Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni / Data Protection Policy

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
A. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı:
Türkiye’de Turizm Otelcilik ve Konaklama sektöründe kurulu otelleri ile bir marka olan Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti (BayerGrubu) bünyesinde aşağıdaki Şirketlerden (birlikte “Şirketler” olarak anılacaktır);

• Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti her biri veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına önem vermekteyiz. Kişisel verilerin korunması, Şirketlerimizin temel politikaları arasında olup, Şirketlerimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketlerimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmişolduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketlerimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:
Başvuru Adresi Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti Hotel, Şehit Muhtar Mah. Süslü Saksı Sok. No:17 Beyoglu -Istanbul / Türkiye

Başvuru E-Posta info@bayergrubu.com.tr
Şirketlerimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
B. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
Şirketlerimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak niyetiyle;
a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
b. Şirketlerimizi, tesislerimizi, ünitelerimizi ziyaret ettiğinizde,
c. İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
d. Şirketlerimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda
kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;
a.Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
b.Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
c. Şirketlerimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
d. Şirketlerimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,
e. Şirketlerimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme

süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,
f. Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek,
g. Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
h. Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek,
i. Pazar Araştırması ve Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, mağazalarımızı, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
j. Video kamera (CCTV) görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
k. Şirketlerimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
l. Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
m. Şirketlerimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve
n. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (E) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketler olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
Gizlilik Politikası
Ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi, Şirketler’e aittir ve Şirketler tarafından işletilmektedir. Web sitemizi kullanmak suretiyle, web sitemiz yoluyla elde edilen ve toplanan kişisel verilerin kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.
Şirketler, sizlerin kişisel gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Bu politika yalnızca bu web sitesi için geçerli olup, üçüncü şahısların mülkiyetinde olan web sitelerinde geçerli değildir. Web sitemizi kullanarak, sitenin bu alanında ilan edilen mevcut Gizlilik Politikamızın şartları ile mutabık değilseniz, lütfen bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmayınız.
Sizler kişisel verilerinizi açık rızanız ile paylaşmadığınız takdirde, sitemize yaptığınız ziyaretlerinizden Şirketler’in herhangi bir kişisel veri toplamayacağı konusunda tarafınızı temin ederiz. Kişisel verilerinizi paylaştığınızda, Gizlilik Politikasının şartları doğrultusunda tarafımızı bu bilgileri kullanmak konusunda yetkilendirmiş olmaktasınız.
Paylaşabileceğiniz kişisel veriler aşağıdaki amaçlar için kullanır:

 • E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek
 • Basılı yayınlar ya da diğer yazışmaları göndermek
 • Satın aldığınız ürünleri ya da ödüllerinizi teslim etmek
 • Rezervasyon isteklerinizi işlemek ve hesabınızı yönetmek için
 • İşlemlerinize ilişkin istatistikleri hesaplamak ve
 • Web sitesi kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analiz oluşturmak.
  Bu sitede kişisel verilerinizi paylaşmamayı tercih ettiğiniz takdirde, sitenin belirli alanlarına erişim sağlamak, çevrimiçi haber bülten talebinde bulunmak, çevrimiçi rezervasyon yapmak, iş

başvurusunda bulunmak, işletmelerimiz hakkında geri-bildirimlerde bulunmak veya bize elektronik posta göndermek gibi birtakım haklardan yararlanamayacaksınız.
Çerezler, web sitemizin masaüstü bilgisayarınızdaki, dizüstü bilgisayarınızdaki ya da mobil cihazınızdaki bir dizi verinin toplanmasına ve saklanmasına olanak sağlayan küçük veri dosyalarıdır. Şirketler, “çerezleri”leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu bilgileri web sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Web sitemizi yeniden ziyaret ettiğiniz takdirde işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilmenize yardımcı olmak için bu “çerezler” de kullanılabilir. Örneğin, web sitemiz, kullanılması ve aynı bilginin bir kez daha size sorulmasından kaçınmak için verdiğiniz kişisel verileri tanıyabilir. Birçok web gezgini, bir “çerez”i kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen “çerez”leri reddetmek veya “çerez” gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kendi web gezgininizi ayarlayabilirsiniz. Girdiğiniz sitede “çerez”leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmenizi veya siteyi ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.

Web sitemize ne zaman girdiğinizi, hangi sayfalarda gezindiğinizi ve ne kadar süre kaldığınızı belirleyerek web sitemizin varlığının ne kadar etkili olduğunu ölçebiliriz. Site ölçme istatistikleri, web site deneyiminizin kişiselleştirilmesi yanı sıra – isimsiz ve bütünsel olarak – web sitemizin kullanımı ile ilgili istatistiklerin oluşturulması ve değerlendirilmesi için kullanılabilir.
IP adresiniz (Internet kullandığınız zaman bilgisayarınız için belirlenen numara), kullanmakta olduğunuz Web gezgini tipi ve yine kullanmakta olduğunuz işletim sistemi gibi bilgisayarınız ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve Kişisel Bilgilerinize bağlanabilir. Bu, ziyaretçilerimiz için web sitemizin en iyi deneyimi sunmasını ve etkili bilgi kaynakları olmasını sağlamak için gereklidir.
Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için makul önlemler almaktayız. Teşhis edilebilir tüm kişisel veriler, izinsiz erişimini, değiştirilmesini veya kötüye kullanımını önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir.
Şirketlere hizmet sağlayan kurumların söz konusu bilgileri gizli tutmaları gerekmektedir ve Şirketler için gerçekleştirdikleri hizmetleri yerine amacı dışında başka hiçbir amaçla bu bilgileri kullanmalarına müsaade edilmemektedir.
D. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:
KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir. Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:
a. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
Misafirlerimiz, içinde bulundukları şartları Şirketlerimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler (Misafirimiz özel nitelikli verisini paylaşarak özel hizmet talep etmesi durumunda; Örneğin rahatsızlık nedeniyle giriş katta oda talep etmesi vb.). Misafirlerimizin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve misafirlerimizin bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Şirketlerimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.
b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
E. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için aşağıdaki listelenen Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti (BayerGrubu) Şirketlerine; yanı sıra hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

F. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
Şirketlerimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
G. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketlerimize iletmeniz durumunda Şirketlerimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak; i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketlerimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketlerimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.
H. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
İ. Şirketlerimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketlerimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

• Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Şirketlerimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,

Şirketlerimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
J. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, i. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti, Sehit Muhtar Mah. Süslü Saksi Sokak No 17, 34435 Beyoglu— Istanbul / Türkiye
adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat elden iletebilirsiniz.
ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; info@bayergrubu.com.tr
adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak,
iv. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketlerimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketlerimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
Veri Sorumlusu olarak Şirketlerimize iletebilirsiniz. Şirketlerimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.


PERSONAL DATA PROCESSING AND PROTECTION POLICY
• A. The Purpose of Protecting and Processing Personal Data:

Each of our following company acting as data supervisors, below (collectively known as the “Company“):
• Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti
As Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti, we attach great importance to the security of personal data, and to the processing, recording and sharing, and the transfer and storage of all kinds of personal data belonging to all individuals related to our Company, including those who benefit from our products and services, in accordance with Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (PDP Law).

The protection of personal data is among the fundamental policies of our Company. Our Company prioritizes the protection of personal data, and has adopted this priority as a working principle, with all employees acting in line with this principle.Our Company is committed to full compliance with all the responsibilities of the PDP Law.With full awareness of this responsibility and as data supervisor, we process, store, transmit, share and retain your personal data within the limits of the official regulations, as we have explained below.

If you have any questions about our Company’s “Personal Data Processing and Protection Policy”, you may contact us using the following information:
Application Address: Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti Hotel, Sehit Muhtar Mah. Süslü Saksi Sok. No:17 Beyoglu -Istanbul / Türkiye

Application E-mail info@bayergrubu.com.tr
Our Company reserves the right to update the “Personal Data Processing and Protection Policy” at any time within the framework of amendments to the applicable legislation.

• B. Collection, Process and Purpose of Processing Personal Data:
Our Company’s policy regarding the Protection and Privacy of Personal Data has been prepared in accordance with the PDP Law. In this context, while your personal data may vary depending on the services, products or business activities provided by our Company, this data is collected verbally, electronically or in writing via automated or non-automated methods, including offices, branches, dealers, call centres, websites, social media channels, mobile applications and similar tools. Your personal data will be processed and updated during the time that you benefit from our products and services.
In addition, if you intend to benefit from our products and services, your personal data will be processed:

 • When you use our call centre or website;
 • When you visit our company, facilities or units;
 • When you visit our website or social media channels;
 • When you attend workshops, seminars or organisations carried out by ourCompany;
  Your personal data is collected from you upon your approval or in compliance with the regulations according to the Turkish Republic Laws, and is processed for the following purposes:

• To improve the ability of our business units to enable you to benefit from the products and services offered by our Company.

• To recommend and present to you the products and services offered by our Company by customizing them according to your preferences and usage.

 • To improve the quality of the services offered by our Company and our quality policy.
 • To inform and let you take best advantages of general and special campaigns, promotions, presentations, discounts, and similar advantages offered by our Company.

• To provide you with the information and services that you request for your personal data, your preferences, your transactions and navigation data, along with your username and password when you log in to the channels offered by our Company.

• To send notifications of any kind of loyalty card that is or will be issued either by our Company and related company or the website memberships (renewal, termination, etc.) of our Company and related company; to provide any kind of communication that may be established with you and to inform you regarding changes, innovations and similar issues in products, personal data policies and membership conditions.

• To safeguard the legal and commercial rights of employees of our Company and our professional partners. (The administrative operations carried out by our Company are to ensure the physical security and oversight of the business locations, evaluation processes for our professional partners / customers / suppliers (authorized or employees), the legal compliance process, financial affairs etc.).

 • To communicate information, activities and services that you request from our Company.
 • To help determine and implement the commercial and business strategies of our Company.
 • To ensure our Company’s human resources policy is executed accordingly.
 • To comply with legal obligations specified in the legislation or, where necessary, in accordance with legislation.and such data may be processed by our Company and its associated Company / organizations and other real person and / or legal entities specified in Article (E) below, subject to the personal data processing requirements and purposes set forth in Articles 5 and 6 of the PDP Law.

• C. Method of Collecting Personal Data and Its Legal Reason:
Your personal data is acquired in any verbal, written or electronic environment in order to be able to present products and services of our Company in the legal framework specified in the aforementioned articles , and to fulfil the responsibilities arising from our contracts and laws in this context in a complete and correct manner.Your personal data collected within this legal framework is processed, recorded, transferred, shared and retained for the purposes stated in Article (B) of this Policy within the scope of the personal data processing conditions and purposes stated in Articles 5 and 6 of the PDP Law.

• D. Processing Special Categories of Personal Data:
Per Article 6 of the PDP Law, personal data that could cause victimization or discrimination if processed illegally has been designated as “private”.This data includes biometric and genetic data with respect to race, ethnicity, political affiliation and philosophical and/or religious beliefs, as well as association, foundation or trade union affiliation or membership, health, , sexual life, criminal background and security measures.Our corporations act in accordance with the regulations set out in Article 6 of the Law on the Protection of Personal Data for the processing of special categories of personal data, and act sensitively regarding the protection of such data.
Regarding special categories of personal data, our Company operate in accordance with the PDP Law in line with the following conditions, provided that adequate measures to be determined by the PDP Board are taken:

• If the personal data owner has provided explicit consent:
Our guests may request special services by sharing their conditions with our Company and share special category data for this purpose (e.g., requesting a thin pillow due to cervical disc hernia, requesting a ground-floor room due to heart disease, special food requests due to allergies, etc.). We can provide customized services for our guests’ needs by sharing their special category data; and we can offer similar services in the future by retaining this data, with the assurance that our Company will process such data only with the explicit consent of the individual providing the data, and only for collection purposes.

• If the personal data owner does not provide their explicit consent:
– Special categories of personal data, apart from the personal data owner’s health and/or sexual life, as foreseen in the laws,
– Private data regarding the personal data owner’s health and/or sexual life are processed by individuals operating under confidentiality agreements, or by authorised institutions and organisations and solely for the purpose of protecting public health and/or for preventive medical attention and medical diagnosis, for carrying out treatment and care services, and for the planning and management of health services and their financing.

• Why and To Whom Processed Personal Data May Be Transferred:

To serve the purposes of Article B, your collected personal data may be transferred to Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti.
In addition, this data may be transferred to our shareholders, business partners, suppliers, authorised legal institutions and organisations and special persons, under the scope of the personal data processing conditions and purposes mentioned in Articles 8 and 9 of the PDP Law.

• Transferring Personal Data Abroad:
Our Company has the authority to transfer personal data abroad according to the conditions set by the Protection of Personal Data Board on the Protection of Personal Data Law, in accordance with the other conditions of the law, and with the consent of the individual for this purpose.

• The Rights of the Personal Data Owner Stated in Article 11 of the PDP Law:
Within the scope of the PDP Law, we hereby acknowledge that the person who is the owner of his/ her own personal data is the authority regarding the fate of this data prior to its recording, transmission, sharing and storage; and that the data owner has the right to approve and obtain information prior to the processing, recording, transmission, sharing and storage of personal data. In this context, if you, as the personal data owner, submit a request to our Company to exercise your rights by means of the ” Personal Data Processing and Protection Policy “, our Company will comply with the request within 30 or fewer days and free of charge, in accordance with the legitimacy of the claim.
In accordance with the Communiqué on the Procedures and Principles of Application for Data Officers, issued by the Personal Data Protection Board and regarding your requests upon your rights as personal data owners:

• If your application requires a return in writing, you will not be charged up to a maximum of ten pages. For every page exceeding ten pages, a transaction fee of 1 Turkish lira may be charged.

• If your application requires a return via a recording medium such as a CD or flash drive, the cost requested by our Company as the data supervisor may not exceed the cost of the charge of the recording medium.
Within this scope, personal data owners have the following rights:

• To be informed whether their personal data is processed;
• To request information regarding the processing of personal data;
• To be informed regarding the purpose of processing their personal data, and

whether such data is used in accordance with the stated purpose;

• transferred.

To be informed regarding domestic or foreign third parties to whom personal data is

• To request correction of personal data if it is incomplete or improperly processed; and to request that a third-party recipient of such personal data is notified of any process conducted within this context.

• To request the deletion, destruction or conversion of personal data within the framework of the provisions of Article 7 of the PDP Law; and to request that a third-party recipient of such personal data is notified of any process conducted within this context.

• To object to unfavourable results achieved by analysing the processed data exclusively through automated systems.

• To request compensation for damages due to corruption resulting from the unlawful processing of personal data.

Personal data owners retain no rights in relation to anonymised data within the company.Our Company may share personal data with related institutions and organizations to utilise the statutory powers of a judicial or state authority in accordance with business and contractual relations.

• H. Processing Periods of Your Personal Data:
In accordance with the PDP Law and the purposes stated in this Personal Data Processing and Protection Policy, your processed personal data will be deleted or destroyed or will continue to be used as anonymised by the Company when the purpose to be processed according to PDP Law Article 7 / clause f.1 is no longer in effect and/or, according to the regulations, when the period within which we are required to process your personal data has expired.

• I. Circumstances Where Our Company May Process Your Personal Data Without Your Explicit Consent:

According to Article 5 of the PDP Law, under the following circumstances (listed below), our Company may process your personal data as stated and collected above, in accordance with the law, without your explicit consent:
As they are clearly foreseen in laws:

• If you are unable to explain your reasoning as the data owner due to the actual impossibility, or if it is necessary to process your personal data to protect the integrity of your or someone else’s life or person in cases where the legal validity is not granted;

• If our Company and their related entities are required to process the personal data of parties to a contract, provided that they are directly related to the establishment or fulfilment of a contract with the other real and/or legal entities mentioned in Article (C);

• If it is mandatory in order for our Company to carry out their legal responsibility;
• If you have made your personal data public;
• If data processing is mandatory for the establishment, use or protection of a right; • If data processing is required for the legitimate interests of our Company, provided

that your fundamental rights and freedoms are not harmed;
• J. To Submit a Request Under the Law on the Protection of Personal Data:

In accordance with paragraph 1 of Article 13 of the PDP Law, you may submit your request to our Company to exercise your above mentioned rights as regulated by the PDP Law and the related legislation and the methods (s) determined/to be determined by the Personal Data Protection Board or you may send the form and your official ID documents to our Company by using your email address which is already registered in our Company’ system.

◦ To the following email address, along with your official identification documents: info@bayergrubu.com.tr


with a secured electronic signature or mobile signature,

 • You may send your form and your official ID documents via notary
 • You may deliver a signed copy of the form by hand in person to the followingaddress: Bayer Yatirim ve Turizm Grubu Tic. Ltd. Sti Hotel, Sehit Muhtar Mah. Süslü Saksi Sok. No:17 Beyoglu -Istanbul / Türkiye
  Including your statements regarding the right you have requested, along with your official identification documents (e.g., ID card, driver’s licence, passport, etc.).Our Company will finalise it in maximum 30 days according to the legitimacy of the request.
  The rights regarding personal data are solely available for the individual’s own personal data. Requests from an individual regarding the data of other persons will not be considered.Forms that do not include your official ID documents will not be considered. We also would like to inform you that we are required to share the data with official authorities as requested, even when data deletion requests have been fulfilled.